http://web.stanford.edu/~perssonp/Diamond_Persson.pdf

Abstrakt:

”Vi undersöker de långsiktiga konsekvenserna av lärares diskretion vid betygsättning av highstakes-tester. Samlade fördelningar i svenska matematikprov avslöjar att lärare blåser upp elever som har ”en dålig testdag”, men inte diskriminerar utifrån invandrarstatus eller kön. Genom att utveckla en ny uppskattning visar vi att om man får ett högre betyg leder det till långtgående utbildnings- och inkomstfördelar. Eftersom betyg inte direkt ökar humankapitalet, betonar dessa resultat att betyg ger signaler till elever och lärare inom utbildningssystemet, och innebära betydande dynamiska komplement mellan elevernas ansträngning och deras uppfattning om sin egen förmåga.”