https://www.sciencedirect.com/science/article-pii/S0272775721000674

Abstrakt:

”Sedan 1990-talet har den svenska utbildningsmarknaden genomgått en dramatisk förändring på grund av införandet av skolpengsfinansierade friskolor. Vi använder data om skolansökningar för att förutsäga studenternas preferenser för oberoende kontra allmän utbildning och uppskattar positivt samband mellan fristående gymnasieskola och betyg, examen och eftergymnasial utbildning. Vi hittar dock också starka indikationer på mer välvilliga betygsnormer i fristående skolor, särskilt i skolor som är organiserade som vinstdrivande enheter och i skolor med en låg andel kvalificerade lärare. Våra resultat tyder på att även om skolgång i fristående skolor tycks gynna de enskilda eleverna när det gäller högre betyg och ökad övergång till eftergymnasiala studier kan betygsinflation i de svenska gymnasieskolorna vara ett allvarligt problem”.