https://www.sciencedirect.com/science-article/pii/S0191886921004451

Abstrakt:

”Myter om kreativitet fortsätter att bidra till dess mystiska aura trots vår ökande vetenskapliga förståelse för detta komplexa fenomen. Denna studie undersökte förekomsten av kända kreativitetsmyter i sex länder med olika kulturell bakgrund och undersökte varför vissa människor tror på dem mer än andra. Resultaten avslöjade ihållande, vidsträckta fördomar i den offentliga uppfattningen om kreativitet, till exempel att tillskriva kreativa prestationer till spontanitet och slump snarare än uthållighet och expertis. Fastare tro på kreativitetsmyter var relaterat till lägre utbildning, starkare beroende av oberoende källor och personlighetsdrag som återspeglar viljan att acceptera tvivelaktiga föreställningar och att förlita sig på andras åsikter. Resultaten belyser behovet av bättre kommunikation av evidensbaserad kunskap för att möjliggöra mer effektivt stöd för kreativitet”.