https://www.cis.org.au/app/uploads-2021/08/ap24.pdf?

Inledning av CIS presentation av rapporten på hemsidan:

”Australiens rankning i internationella tester som PISA har sjunkit i många år inom de flesta läroplansområden.  Dessa fall har varit samtidiga med en ökad tonvikt på problembaserad lärande framför direkt instruktion.  Problembaserat lärande innebär att eleverna upptäcker ny information för sig själva istället för att få informationen uttryckligen presenterad för sig.  Det här dokumentet föreslår ett orsakssamband mellan tyngdpunkten på inlärande genom undersökning och minskad akademisk prestation.

Kognitiv belastningsteori förklarar varför.  Baserat på vår kunskap om evolutionär psykologi och mänsklig kognition, inklusive kort- och långtidsminne, anser teorin att de flesta barn kommer att förvärva ”naturliga” färdigheter- som att lära sig att tala ett modersmål- utan skola eller undervisning.  Människor har specifikt utvecklats för att förvärva sådan kunskap automatiskt.  Men det finns en annan kategori av domänspecifik kunskap som vi inte har utvecklat för att förvärva.  Den består av nästan alla ämnen som undervisas i skolan, från läsning och skrivning till matematik och naturvetenskap …”