https://theemotionallearner.com/2021/07/09/what-do-we-really-mean-by-cognitive-load/

Inledning:

“Termen kognitiv belastning har funnits länge men definitionerna har tenderat att förskjutas och beror ofta på teoretiska positioner. Det var sällan tidiga forskare alls försökte definiera kognitiv belastning. I en artikel från 1966 beskriver Levine kognitiv belastning som mängden information som observatören måste lagra i minnet och senare hämta. Levines definition skiljer sig mycket från den som Palinko m.fl. anger (2010): förhållandet mellan kognitiva krav som ställs på användaren av en uppgift och användarens kognitiva resurser …