https://storage.googleapis.com/plos-corpus-prod/10.1371/journal.pone.0255097/1/pone.0255097.pdf

Abstrakt:

”Kan externa insatser främja vänskap mellan sociokulturellt olika? Vi utförde ett stort fältexperiment som randomiserade placeringslistor för 182 klassrum med elever i 3: e till 8: e årskurserna (N = 2 966 studenter) under en termin. Vi fann att det att sitta bredvid varandra ökade sannolikheten för en ömsesidig vänskap från 15% till 22% i genomsnitt. Dessutom ökade närheten en mer latent benägenhet till vänskap, som var lika för alla elever, oavsett elevernas dyadiska likhet med avseende på utbildningsresultat, kön och etnicitet. Sannolikheten för uppenbar vänskap ökade dock mer bland lika än bland olika studenter – ett mönster som främst drivs av könstillhörighet. Våra resultat visar att lätt beröring kan, mätbart på en skala, påverka nätverk i realtid och främja kamratskap i olika grupper som redan känner varandra, men belyser också att gränsöverskridande sådana, särskilt de som definieras av kön, fortfarande befinner sig i en uppförsbacke”.