https://projectforeverfree.org/8-simple-steps-to-unlock-the-science-of-reading/

Inledning:

”Uttrycket ”Science of Reading” har nyligen blivit ett slagord och det råder ofta förvirring över vad begreppet betyder.  Ibland tror lärare att det här hänvisar till en specifik kursplan, ett program eller en metod, men termen hänvisar faktiskt till en stor mängd forskning om läsning.  Det omfattar tusentals studier.  Kanske kommer min favoritförklaring av Science of Reading från Louisa Moats som förklarar

För det första är det arbete som kallas ”Science of Reading” inte en ideologi, en filosofi, en politisk dagordning, en strategi som passar alla, ett instruktionsprogram eller en specifik del av undervisningen.  Det är en framväxande konsensus från många relaterade discipliner, baserade på bokstavligen tusentals studier, stödda av hundratals miljoner forskningsdollar, genomförda över hela världen på många språk.  Dessa studier har avslöjat mycket om hur vi lär oss läsa, vad som går fel när eleverna inte lär sig, och vilken typ av undervisning som mest sannolikt fungerar bäst för de flesta elever … ”