https://tankesmedjanbalans.se/den-fria-skolmarknaden-leder-till-resurssloseri/

Inledning:

”När friskolereformen klubbades 1992 fanns en förväntan att den avreglerade skolan skulle skapa ökad effektivitet i skolsystemet. Med många huvudmän som konkurrerar om elever skulle nya och effektivare arbetsmetoder prövas och spridas. Marknadsekonomi och konkurrens mellan olika aktörer har utan tvekan effektiviserat tillverkningsindustrin, men skolmarknaden skiljer sig på några grundläggande punkter från välfungerande marknader. Dessa skillnader gör att avregleringen av skolans område inte lett till någon effektivisering, utan istället till en ineffektiv användning av skattepengar … ”

(Webbplatsen har översättnings funktion för den som inte kan svenska)