https://mrvallanceteach.wordpress.com/2021/05/15/core-and-hinterland-what-are-we-really-talking-about/

Om ”curriculum” i den vidare engelska betydelsen och på lokal nivå. Inledning:

”Detta är den femte delen i en serie om läroplan som jag skriver för dem som är relativt nya inom design, teori och ledarskap av läroplansarbete.  Det är klokt att läsa det här femte inlägget efter att ha läst alla tidigare inlägg.  Du hittar dem här.

Hittills har vi talat om elementen i läroplansteori och design som fungerar på makronivå.  Idén om en berättelse.  Principen för kunskap.  Den mycket specifika ordningen och lagringen av information på lång sikt, för att skapa djup och verkningsfull mening när läroplanen byggs upp.  Ekot, det överskuggande som är ett samspel mellan kunskap och läroplan under åren.

Men hur är det med ”själva grejen”?  På något stadium flyttar vi oss längre ner i nivåerna för att planera innehåll att lära sig och når klassrumsnivån: den antagna läroplanen … ”