https://drcastelino.wordpress.com/2021/05/08/the-key-to-consistency/

Inledning:

”R är elev i årskurs 10.

Han har glömt att ta med sina övningsböcker för historia och matematik.Hans vetenskapsläxor, som kommer att lämnas in i dag, är ofullständiga eftersom han stötte på en svår fråga, och han planerade ändå inte att spendera mer än 10 minuter.

Skolans ordningspolicy säger att om eleverna inte tar med sina böcker, pennor eller läxor ska de få en anmärkning för var och en.

Så enligt de reglerna borde R i slutet av skoldagen ha fått 3 anmärkningar. I verkligheten får han bara en, av sin historielärare som obevekligt följer beteendepolitiken.Matematikläraren ger ibland anmärkning på grund av brist på utrustning men inte alltid. Och naturvetenskapsläraren glömde att kontrollera om läxorna hade gjorts eftersom han var tvungen att hantera klassens dåliga uppförande. 

Jag tror inte att det här scenariot är ovanligt i skolan. Jag har varit var och en av dessa lärare i tur och ordning och jag har verkligen arbetat tillsammans med dem också.  I det här scenariot saknas konsekvens när det gäller att tillämpa ordningspolicy i hela skolan.  Av olika skäl kommer eleverna undan med något i en klass som de blir tillsagda om i en annan … ”