https://birminghamteacher.wordpress.com/2021/05/09/on-love/

Inledning:

”De begrepp som genomsyrar våra tankar påverkar hur vi fungerar och beter oss.  De är inte bara intellektuella funderingar.  I Metaphors We Live By (1980 och 2003) säger Lakoff & Johnson att ”Vårt vanliga konceptuella system, i vilket vi både tänker och agerar, är i grunden metaforiskt till sin natur.”  De hävdar att vårt konceptuella system inte är något vi normalt känner till, men att ett sätt att ta reda på vårt konceptuella system är genom att titta på språket.

Metafor, för Lakoff & Johnson, är en väsentlig del av mänskligt tänkande.  Jag har tänkt mycket på det här nyligen i förhållande till det språk som vissa inom branschen använder för att hänvisa till missgynnade elever.  Det språk som används ibland är att rädda, behövande barn som räddas av kärlek, av vår medelklasslärar-vi-vet-vad-som-är-bäst-för-dig-kärlek.

Jag har svårt för det här …”