Presentation av klippet:

”Prestanda är något som man lätt kan mäta.  Hur väl kommer en person ihåg några fakta?  Hur bra kan en idrottsman utföra en viss uppgift?  Lärande är något som måste dras av prestanda – det kan inte observeras direkt.  Det finns många fall där inlärning sker men prestationer på kort sikt inte förbättras, och det finns tillfällen där prestanda förbättras, men lite lärande verkar hända på lång sikt.  Dr. Bjork försöker lösa upp dessa två begrepp och betonar att förlita sig för mycket på kortvariga prestandaförbättringar leder till suboptimal inlärning”.