https://achemicalorthodoxy.wordpress.com/2021/04/27/the-power-of-by/ 

Inledning:

”Vilket steg till handling är bättre?

På ytan är det inte så mycket skillnad mellan dem. Steg till handling handlar om åtgärder, och åtgärderna i båda är ganska identiska (om du inte känner till förhållandet, klicka här och om de olika punkterna inte betyder något för dig, klicka här).
Trots likheten är huvudskillnaden i inramningen. Det första handlingssteget är en lista över saker att göra, men dessa saker är inte förankrade i någon form av mening eller motiv. Varför går vi till Pastores abborre? Vad är poängen med att ses? Av vilken anledning är en intervention mer effektiv om den är minst invasiv? … ”