https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/teacher-podcast-dylan-wiliam-on-effective-questioning-in-the-classroom?

Jo Earps introduktion:

”Min gäst idag är Dylan Wiliam – professor emeritus i utbildningsbedömning vid University College London. Han är en före detta skollärare (mer om det senare), under de senaste 15 åren har hans akademiska karriär fokuserat på användningen av bedömning för att stödja inlärning, och han arbetar nu med lärare över hela världen för att utveckla en formativ bedömningspraxis.

Jag fick tag i honom i Melbourne för att prata om effektiv utfrågning i klassrummet. Under de närmaste 20 minuterna kommer han att förklara vad som är fel med lärares traditionella tillvägagångssätt ”Jag ställer en fråga och ni räcker upp handen för att svara”, berättar om att använda en teknik kallad ”parkeringsplats” och beskriver hur man planerar sin lektion kring kontrollpunkter som han kallar för ”gångjärnsfrågor” … ”