https://www.the74million.org/force-of-habit-new-study-finds-that-routines-could-be-blocking-teacher-improvement/

Inledning:

”Mycket av forskningen om utbildning har under de senaste decennierna pekat på ett lågmält nedslående resultat när det gäller undervisningskvalitet: Efter att ha ökat sin kapacitet under de första åren i yrket förbättras den genomsnittliga K-12-läraren därefter i en mycket mer blygsam takt. Och även om detta genomsnitt kan dölja betydande variation mellan olika lärare, har den övergripande bågen av långsam tillväxt gett upphov till oro för en ”prestationsplatå” …”