https://www.researchgate.net/profile/Wendy-Wood-A-New-Look-at-Habits-and-the-Habit-Goal-Interface.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

”Den presenterade modellen beskriver de mekanismer som ligger till grund för kontroll av rutiner för respons och hur rutiner samverkar med målsättning.  Vanemässiga rutiner utgår från den gradvisa inlärningen av associering mellan reaktion och de funktioner i prestandasammanhang som historiskt har samvarierat med dem (t.ex. fysiska situationer, föregående handlingar).  När en vana har bildats utlöser uppfattningen av sammanhanget den associerade responsen utan att påverkas av förmedlande mål.  Ändå finns samverkan mellan vanor och mål.  Genom att gränssnittet begränsas ackumuleras förändring av vanor långsamt och förskjuts inte märkbart mot aktuell målstatus eller sällsynta fall respons tvärtemot vanan.  Med dessa begränsningar kan mål (a) styra vanor genom att motivera repetition som leder till vanebildning och genom att främja exponering för ledtrådar som utlöser vanor, (b) härledas från vanorna och (c) interagera med vanor på ett sätt som bevarar det inlärda genom förening med vanor.  Slutligen beskriver författarna implikationerna av modellen för ändring av vanor, särskilt för självreglering av vanerespons”.