https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10671-020-09283-5.pdf

Abstrakt:

”Denna studie bygger på aktuell analys av internationella pandemifrågor inom utbildning och på de senaste argumenten från kritiska ekonomer och statsvetare för att undersöka två scenarier för utbildningspolitik bortom coronaviruspandemin.  En hotande möjlighet är en striktare åtstramning, omfattande nedskärningar av offentlig utbildning, ekonomisk svårighet för arbetare och medelklass och en rad privata sektorer, inklusive online-varianter som svar på offentliga problem inom utbildning, vilket leder till mer ojämlikhet och en ännu bredare digital uppdelning.  Det hävdas att pandemin redan använts som en strategi för att åstadkomma en överföring till privat utbildning, genom att bakvägen hantera strategier för tillgång felaktigt och genom att marknadsföra effektiviteten hos online- och privata skolalternativ.  Alternativet är investeringar i offentlig utbildning för att sträva efter välstånd och bättre livskvalitet för alla.  Det kommer att minska ojämlikheten istället för att öka den, stänga den digitala klyfta som COVID-19 har exponerat och uppmuntra till balanserad teknikanvändning som i allt högre grad kan ersätta och förbättra bra undervisning snarare än att leverera hybrid- eller teknikblandad skola”.