https://educontrarianblog.com/2021/02/20/is-the-education-system-about-to-reform/

Inledning:

”Om vi ​​tittar på historien om utbildningsreformer – oavsett om det är införandet av en universell rätt till utbildning, avvecklingen av det tredelade systemet eller försöket att bli av med lokala myndighetskontroller – kan vi se att det drivs av radikala idéer och kraftfulla intressegrupper eller som en följd av samhällsförskjutningar som tagit sig över till utbildningsvärlden och tippat den mot transformation och förändring … ”