https://apsychologyteacherwrites.wordpress.com/2021/02/16/in-defence-of-the-new/

Inledning:

”Det är terminsstart med fortbildning. Du sitter i aulan och en anställd, kanske någon från skolledningen, presenterar. De har läst lite och vill dela sina idéer med alla. Detta kommer att passa med vår skolutvecklingsplan, förbättra våra elevers resultat och göra ditt liv enklare. Vad finns det att inte gilla?! Hur du svarar kommer antagligen att passa in i en av tre breda kategorier:

    • De som entusiastiskt tar det till sig och snabbt experimenterar med nya idéer i sina klassrum
    • De som nickar uppmuntrande, lovar att tänka på det och sedan aldrig kommer till  skott
    • De som omedelbart stänger av och säger ”åh nej, nu är det dags igen, en till modefluga” … ”