https://educationrickshaw.com/2021/01/01/why-the-genius-hour-fad-died/

Inledning:

”När jag först började undervisa för 9 år sedan var det ett påtagligt surr i luften kring ett pedagogiskt tillvägagångssätt som kallades ”Genius Hour”, även känd som ”20 procents tid.” Det är där eleverna väljer ett projekt som uppmuntrar dem, som att virka eller bygga en raket, och arbetar med det projektet, utan vägledning, varje vecka under speciella lektionsblock som reserveras för detta ändamål. Det var uppenbarligen baserat på Googles affärsmodell att ge anställda stora block under arbetsveckan för att driva sina egna projekt, även om det inte är klart att det var en verklig företagspolicy (D’Onfro, 2015) eller inget annat än en illusion av Googles chefer för att kunna skilja sig från sina konkurrenter. Oavsett Genius Hour ursprung, så har nästan varje skola jag har arbetat på försökt att använda Genius Hour-metoden, antingen som ett program för hela skolan eller av enskilda lärare. Några av de föreslagna skälen för att genomföra Genius Hour i skolor är att det, förmodligen, ”erbjuder eleverna möjligheter till djupare lärande” och ”ger eleverna frihet att utforska, skapa och eventuellt förändra världen” (Ginsberg & Coke 2019, s. 17) …”