https://roundlearning.org/2019/12/05/the-pedagogical-dementors/

Inledning:

”Några av de utvecklingsprojekt som vi har sett i undervisning har varit ett definitvt slöseri med tid. Inga av kommentarerna i den här bloggen är nya; de har bloggats om och Tweetats om i flera år. Jag reflekterar bara över min 16-åriga erfarenhet och samlar några tankar på ett ställe.

Som skolledare för engelska insisterade jag på tanken att om något hade en positiv inverkan på elevernas skolerfarenhet, resultat, framsteg och / eller livsmöjligheter, så skulle vi göra det. Om det hade en oproportionerligt negativ inverkan på arbetsbelastningen eller ingen positiv inverkan på barnen, var det ett nej från mig. Dessa initiativ, ofta inskrivna i policy, suger all kraft ur vårt yrke …”