https://www.aft.org/ae/winter2020-2021/vaughn_fletcher

Inledning:

”Att hjälpa barn lära sig läsa är big business. Från dyra läs- och literacitets-planer och korrigerande program till en-dagars workshops och hjärnträningsmodeller, finns det för många påståenden om garanterad framgång och för lite fokus på pålitliga resultat.

Efter att ha varit forskare som studerat mekanismer för att förbättra läskunnighetsresultat i mer än 30 år erbjuder vi en mer nykter granskning av vad som är känt om hur man hjälper läsare med svårigheter …”