https://www.thereadingape.com/single-post/dyslexia-disputed-distortive-disease-discuss

Inledning:

”1896 rapporterade en artikel, med titeln ”A case of congenital word blindness” i British Medical Journal (Morgan, 1896), fallet med en 14-åring vars oförmåga att lära sig läsa stod i slående kontrast till övergripande intellektuella förmågor. Detta var den första publicerade rapporten om utvecklingsdyslexi.
Dyslexi betyder helt enkelt ”svårigheter med att läsa”, en heltäckande term som kanske har lagt mer förvirring till lässtörningsvärlden än tydlighet och har lett till missförstånd, misstolkning och till och med tvist om tillståndets existens …”