https://hwrkmagazine.co.uk/archives/3514

Inledning:

”Jag har inte rättat en övningsbok på nästan två år. Jag har rättat prov, men har knappt spillt mer rött bläck än en punkt eller ett kryss; en skriftlig kommentar vore ett sällsynt fynd i något av mina elevers arbeten. När jag påpekar detta för folk är svaret alltid samma: ”wow! Hur kommer du undan med det? ” på vilket jag svarar att jag inte är ålagd att rätta särskilt mycket.

Fråga nummer 2 är lika förutsägbar: ”Kan jag få se din rättningspolicy?” Mitt svar är alltid detsamma: ”nej, det kan du inte. Och det är inte för att det är hemligt, utan för att jag inte har någon …”