https://www.thereadingape.com/single-post/the-eyes-have-it-what-eye-movements-can-tell-us-about-reading-instruction

Inledning:

”Vi kanske aldrig kommer att veta hur vi lär oss läsa och vad de kognitiva processerna hos en skicklig, flytande läsare faktiskt involverar. Även om fMRI-skanning (mer här) tillåter oss att identifiera vilka delar av hjärnan som aktiveras när vi läser, kan vi bara anta vad processen egentligen är genom att skapa modeller och, som Rayner et al (2012) föreslår, modeller saknar alltid en viss kognitiv sanning … ”