http://www.inference.org.uk/sanjoy/benezet/index.html

Inledning:

”Våren 1929 skickade den nu avlidne Frank D. Boynton, överordnad för skolor i Ithaca, New York, och president för avdelningen för övervakning en artikel om ett modernt offentligt skolprogram till ett antal av sina vänner och kollegor bland överordnade. Hans mening var att vi ständigt ombeds att lägga till nya ämnen i läroplanen (säkerhetsinstruktion, hälsoinstruktion, sparsamhetsinstruktion och liknande), men att ingen någonsin föreslår att vi tar bort någonting. Hans skrift avslutades med en utmaning som tycktes säga, ”Jag utmanar dig att visa mig hur vi kan stryka något av detta material.” Man tänker naturligtvis på McAndrews berömda liknelse att den amerikanska läroplanen är som vinden i Jones hus. Jones flyttade in i detta hus för femtio år sedan och har aldrig kastat något.
Jag väntade en månad och sedan skrev jag ett brev på åtta sidor till Boynton och berättade för honom vad som enligt min mening kunde elimineras från vår nuvarande läroplan …”

Mer om Benezets originella experiment, med anslutande artiklar och texter, finns HÄR