John Tomsett, rektor vid Huntington School i York, om hur man på skolan klarat av våren och hösten 2020 utan stängningar och med minimal frånvaro.