https://ollielovell.us6.list-manage.com/track/click?u=b0899268c1fb8d92ca37a51a4&id=ce0af7d87a&e=8adc22b7 57

En lärare i matematik och naturvetenskap som intervjuar en dramalärare … vad blir det av det? Något ganska fantastiskt som angår alla lärare visar det sig.
Avskräcks inte av längden. Lyssna till slut! Och se poddens hemsida för den litteratur som nämns.
Oliver Lovells introduktion:

”Som det 48: e avsnittet, och med ett varje månad, markerar det här avsnittet fyraårsdagen för ERRR-podcasten.  Det här är en enorm milstolpe och jag är extatisk över att vi har nått så här långt! Och för det här jubileumsavsnitt var det ett absolut nöje att ha Martin Robinson som gäst för att diskutera hans utmärkta bok, Trivium 21C.

Den ram Martin presenterar i den här boken är en fantastisk modell som sammanför många av de delar av utbildning som diskuterats i ERRR-podcasten under de senaste fyra åren och mycket mer förutom det.  Det är en modell som hjälper oss att komma förbi falska dikotomier och förstå hur olika instruktionsmetoder kan passa ihop för att ge övergripande utbildning.