https://teacherhead.com/2020/11/28/the-art-of-modelling-its-all-in-the-handover/

Inledning:

”Några av de mest intressanta diskussionerna jag har haft med lärare på senare tid har handlat om utmaningen att få demonstration att fungera så att alla eleverna lär sig att göra de saker de visar.  I ett fall gällde det engelska.  Läraren tyckte det var frustrerande att trots att hon kände att hon gjorde de ”rätta sakerna” i sin demonstration, kunde flera elever fortfarande inte komma igång.  Under en serie av vägledningssamtal identifierade vi vad som hände. Om man såg en video av henne ensam såg man en lärare som ger en väldigt tydlig redogörelse för hur man skriver ett stycke i önskad form.  Som vuxen och erfaren författare var det helt klart för mig. Men om man skulle se det genom en av de kämpande elevernas ögon, så var det som en nybörjare i dans som ser en expert: imponerande men överväldigande.  Enkelt uttryckt fanns det för många steg att lära sig på en gång .. ”

Missa inte video intervjun där Oliver Lovell för en gångs skull är den som blir intervjuad – om sig själv och arbetet med boken om CLT, teorin om kognitiv belastning i praktiken och stödet från John Sweller själv, pappa till teorin i processen.