https://quillette.com/2020/11/22/the-fragility-of-modern-education-in-the-time-of-covid/

Inledning:

”Modern utbildning är utan tvekan den mest omfattande sociala ingenjörsvetenskap som mänskligheten någonsin har försökt sig på och en av de viktigaste, när den är effektiv.  Akademisk kompetens när man slutar skolan kan ha livslång påverkan på anställbarhet, löner och förmågan att gå vidare i karriären, påverkan på den plats där utbildade individer bor och har vidare effekter på bruttonationalprodukten och andelen tekniska och andra innovationer. Det är inte bara år av skolgång eller att ha ett examensbevis (t.ex. gymnasieexamen) som ger dessa effekter, det är den faktiska  läsning, matematik och andra akademiska färdigheter och kunskaper som eleverna tar med sig när de fortsätter till högskola eller arbetsmarknad … ”