http://www.ben-wilbrink.nl/wilbrink_assessment-in-historical-perspective.pdf

Abstrakt:

”Ett historiskt perspektiv på bedömning presenteras, organiserat kring sju teman och ligger i tidsfönstret mellan tidig medeltid och slutet av 1800-talet: sätt att ifrågasätta, betygsskolan, medeltida universitetsexamination, disputation, rangordning och markering system, test och personalval och eventuellt underlättande inflytande av kinesisk mandarinexamination på utvecklingen av meritokratisk bedömning. Man drar slutsatsen att de väsentliga egenskaperna hos nuvarande bedömningspraxis redan fastställdes i slutet av 1800-talet, i motsats till den vedertagna synen på ”utbildningsmätning” som en direkt ättling till Galtons och Binets innovativa arbete.”

Läs också Ben Wilbrinks blogginlägg, Fair schooling take off, med en lång rad länkar till referenser:

https://benwilbrink.wordpress.com/2018/08/23/fair-schooling-take-off/