https://clarekosnik.files.wordpress.com/2016/04-10_things_to_know_about_research_duke_trtr1002.pdf

Inledning:

“Forskningsbaserad, vetenskapligt bevisad, vetenskapligt belagd – i dagens värld verkar det som om begreppet forskning används överallt.  Det missbrukas också och missförstås. I själva verket är vad vi möter ett växande antal pedagoger inom läsning som gett upp forskning helt och hållet, baserat på tron att forskning helt enkelt är ett propagandaverktyg för dem som försöker propagera för en viss metodik för läs- och skrivinstruktion.
Syftet med denna artikel är att argumentera för värdet av forskning för lärare som undervisar i läsning, inklusive klassrumslärare, speciallärare, specialister och professorer, och tillhandahålla sådan information som kan hjälpa oss att bättre utnyttja forskningen och samtidigt skydda oss mot missbruk när vi planerar och undervisar i läskunnighet.

Specifikt diskuterar vi tio saker som vi anser att alla inom läsundervisning bör veta om forskning: … ”