https://theemotionallearner.com/2020/10/31/whats-that-all-about-prog-vs-trad/

  Inledning:

”Du kanske har hört termerna progressiv och traditionell som används inom pedagogisk diskurs. De representerar två distinkta tankeskolor som omfattar både teorin och utövandet av undervisning, var och en med sina egna unika egenskaper och ofta polariserande åsikter baserade på det bakomliggande syftet med utbildning. På vissa nivåer skapar dessa skillnader en splittring som betonar vad Egan har beskrivit som ”den grundläggande konflikten mellan att bilda medborgaren och att bilda individen”, en konflikt som långt ifrån är unik för utbildning … ”