https://improvingteaching.co.uk/2020/03/01/when-do-detentions-work/

Inledning:

”Mark har ignorerat upprepade önskemål om att göra / inte göra något. Jag använder sanktioner för att stävja hans beteende. Vad händer sen?

I de flesta skolor gör Mark initialt motstånd på något sätt: kanske klagar eller mumlar. Sanktionen genomförs (han accepterar en avvisning eller kvarsittning), eventuellt genom ytterligare ansträngningar från mig eller en kollega. Sedan är han tillbaka i klassen. Och förr eller senare gör/gör han inte samma sak igen.

Jag har tidigare Ifrågasatt kraften av sanktioner för att ändra individers beteende. Nyligen upptäckte jag en studie som besvarade denna fråga direkt; svaret var oundvikligen mer komplicerat än jag förväntade mig.
Så när fungerar sanktionerna? Vad får dem att fungera? Vad gör vi om de inte fungerar? …”