https://www.researchgate.net/profile/Richard_Mayer-How-Seductive-Details-Do-Their-Damage-A-Theory-of-Cognitive-Interest-in-Science-Learning.pdf?origin=publication_detail

Abstrakt:

”I fyra experiment mindes studenter som läst förklarande avsnitt med förledande detaljer (dvs. intressanta men irrelevanta tillägg) betydligt färre huvudidéer och genererade betydligt färre överföringsbara lösningar på problem än de som läste avsnitt utan förledande detaljer.  I experiment 1, 2 och 3 minskade inte effekten de förledande detaljerna genom att revidera avsnittet och inkludera antingen belysning av huvudidéerna eller ett uttalande om inlärningsmå respektive signalering.  I experiment 4 förvärrades effekten om en presentation av de förledande detaljerna fanns i början av avsnittet, medan presentationen av de förledande detaljerna vid avsnittets slut minskade effekten.

Resultaten antyder att förledande detaljer stör inlärningen genom att grunda olämpliga scheman runt vilka läsare organiserar materialet snarare än att distrahera läsaren eller genom att störa sammanhanget i avsnittet”.