https://www.mybrainisopen.net/learning-theories-and-learning-design/

Inledning:

”Detta är det första i en serie inlägg som tittar på inlärningsteorier och hur de kan informera design av lärande delvis online i högre utbildning.
Detta inledande inlägg börjar med några definitioner av ”inlärning” och ”inlärningsteorier”.
Jag lyfter sedan nio dominerande inlärningsteorier. I efterföljande inlägg kommer jag att ge kortfattade sammanfattningar och analyser av varje teori. Efter detta presenterar jag en tabell som jämför de pedagogiska egenskaperna hos dessa teorier. Därefter ser jag på hur inlärningsteorier kan informera inlärningsdesign och undervisningsmetoder. Efter det diskuterar jag hur vi kan bedöma hur användbar en inlärningsteori kan vara för att informera våra undervisningsmetoder. Slutligen överväger jag om vi behöver inlärningsteorier som specifikt behandlar digital teknik och online-lärande … ”

Se också introduktionen av webbsidan: https://saraslistofedresources.com/2019/06/02/my-brain-is-open/