https://drive.google.com/file/d/1ivsudBy/view

Abstrakt:

”Lärare blir snabbt effektivare under de första åren av sin karriär men tenderar att förbättras långsammare därefter. Denna artikel granskar och sammanfattar konvergerande bevis från neurovetenskap, psykologi, ekonomi och pedagogik som tyder på att lärares utvecklingstakt avtar allteftersom deras praktik blir en vana. Först granskar vi belägg som tyder på att undervisningen i hög grad bidrar till vanebildning och att lärare uppvisar karakteristiska drag av vanebeteende.
Därefter granskar vi empiriska resultat som visar att asymptomatiska prestationer, såsom de visas i lärares inlärningskurvor, sammanfaller med lokalisering av beteendets styrning till neuralkretsar som styr vanebeteende. Slutligen presenteras nya data som visar att lärares beteende blir automatiskt runt den tidpunkt då många lärares effektivitet börjar planar ut. Sammantaget innebär detta belägg för att den professionell utveckling bör innebära upprepad övning i realistiska miljöer för att ersätta och uppgradera befintliga vanor”.

Och här var en presentation: