https://heterodoxacademy.org/diversity-related-training-what-is-it-good-for

Blogginlägg med länkar till aktuell forskning inom området infogade avsnittsvis i texten. Inledning:

”I kölvattnet av mordet på George Floyds och protesterna som följde har många högskolor och universitet rullat ut nya krav på utbildning – ofta inriktade på att minska fördomar och uppmuntra människor från högstatusgrupper att ”kontrollera sina privilegier”.
Det uttryckliga målet med dessa utbildningsprogram är generellt att bidra till att skapa en mer positiv och välkomnande institutionell miljö för människor från historiskt marginaliserade och underrepresenterade grupper. Många av dessa insatser implementerades dock av företag, ideella organisationer och universitet innan deras effektivitet hade testats noggrant (om än alls) …