https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0959475218306601

Abstrakt:

”I enlighet med teorin om förväntat värde undersökte vi vilken roll föräldrarnas könsstereotyper relaterade till läsning som gynnar flickor spelar, för att förklara elevernas uppfattningar om kompetens, inneboende värderingar av läsningsuppgifter och prestation. Från 60 skolor i Tyskland samlade vi in data (49% flickor, T1: 10,89 år) i början av klass 5 och under andra halvan av klass 6 med hjälp av föräldra- och elevfrågor.  Modellering med strukturell ekvation gav två huvudresultat: För det första var de av föräldrarnas könsstereotyper som gynnade flickors läsning och deras söners uppfattningar om kompetens och inneboende värdering av läsningsrelaterade uppgifter negativt relaterade. För det andra hittade vi indirekta effekter av föräldrars könsstereotyper för pojkars inre värderingar av läsrelaterade skoluppgifter och på uppfattning om kompetens vad gäller pojkars läsprestanda.  Våra resultat ger bevis för antagandet att föräldrars könsstereotyper spelar roll för att bibehålla könsskillnader, eftersom de kan påverka utvecklingen av barns kompetensuppfattningar, inneboende värderingar och prestationer.”