https://www.thereadingape.com/single-post/2020/08/23/So-youre-going-to-be-a-primaryelementary-school-teacher

Inledning:

“Då kommer du att lära barn att läsa …
Att lära sig läsa är den enskilt viktigaste färdighet som ett barn utvecklar i grundskolan. Att kunna lära barn att läsa är den viktigaste färdigheten som en lågstadielärare utvecklar i lärarutbildningen.
Här är en översikt över de viktigaste kunskaper som huvuddelen av forskningen menar att du kommer att behöva känna till:… “