https://occamshairdryer.wordpress.com/2020/08/15/truthfulness-and-cultural-literacy/

Inledning:

Att möta kunskaper om kultur
Det tog mig mycket längre tid att slutligen läsa E.D. Hirschs Cultural Literacy (1987) än vad det borde ha gjort med tanke på dess höga status i läroplanen. Jag var motvillig till att börja med, på grund av Hirschs mindre positiva rykte inom lärarkåren (t.ex. Sloan, 2017) och jag tror att det fanns en del av mig som inte ville ta reda på om jag höll med honom. Jag kände mig ganska säker på att jag förstod Hirschs huvudargument, efter att ha läst vad andra hade skrivit om dem, men det är aldrig en förnuftig utgångspunkt och att läsa boken i slutändan visade sig vara en intressant och användbar upplevelse. Detta inlägg är inte avsett att vara en omfattande recension av Hirsch, utan ett försök att förena hans åsikter med mina befintliga idéer om läroplan, med särskild hänvisning till mitt eget ämne som är historia … ”