http://www.civitas.org.uk/pdf/ProgressivelyWorsePeal.pdf

Från bokens inledning:

”Hur ska barn lära sig? För många kan detta verka som en enkel fråga, men för de som är involverade i utbildning har det varit föremål för femtio år av rasande debatt. Bör barn lära sig av en auktoritär lärares visdom, eller ska de lära sig självständigt och upptäcka saker för sig själva? Bör barn lära sig en akademisk läroplan eller är det bara att fylla sina huvuden med ”ren kunskap” där ”färdigheter” skulle vara mer användbara? Bör barn drivas av strukturen för belöningar och utvärderingar, eller ska de motiveras av lektioner som är ”relevanta” och ”roliga”? Bör barn sanktioneras för att ha uppfört sig illa och inte fungerat, eller är en sådan praxis grym och auktoritär? För den måttliga sinnade observatören verkar det som om den uppenbara vägen ligger i mitten av vart och ett av dessa uttalanden. Detta skulle dock vara att ignorera status quo i den samtida ‘tankevärlden’ för den brittiska statliga utbildningen. Under det senaste halva seklet har utbildningssektorn knutits fast till det senare uttalandet i vart och ett av dessa dikotomier. Dessa idéer kan grupperas under termen ”progressiv utbildning”. Ämnet för denna bok är, att om någon betydande förbättring ska äga rum i brittiska skolor, måste vi förflytta oss bort från denna skadliga doktrin … ”

För mer om den här boken och om annat av Robert Peal, historielärare i London, se hemsidan:

https://robertpealhistory.wordpress.com/