Beskrivning:

“Denna session beskriver några av frågorna kring att implementera idéer för snabbt utan att erkänna skillnader i sammanhang och inte förstå viktiga stödfaktorer. Den erbjuder också en rad praktiska överväganden för att implementera nya idéer och initiativ för att öka sannolikheten för att de ska bli framgångsrika”.