Del 1
https://larrycuban.wordpress.com/2020/07/09/intro-to-next-book-part-1/

”Jag har skrivit inlägg för den här bloggen under ett decennium. Ett av syftena med det är att ta utkast till en kommande bok som jag arbetar med och använda dem som inlägg för att prova nya idéer (eller förbättrade gamla) och se hur läsarna svarar. Jag arbetar nu med en bok om de tre stora reformrörelserna under det senaste århundradet som har svept över skolan och vad jag upplevde i var och en av dessa rörelser med början 1939 som student, sedan som lärare mellan mitten av 1950-talet och början av 1970-talet, administratör på 1970- och början av 1980-talet och sedan dess som forskare. De kommande inläggen kommer att bli introduktionen till boken. Kommentarer är välkomna … ”

Del 2
https://larrycuban.wordpress.com/2020/07/14/intro-to-next-book-part-2/

”Sedan början av 1900-talet har tre överlappande sociala och politiska rörelser passerat USA och lämnat spår i myndigheter, företag och samhällsinstitutioner, inklusive offentliga skolor: The Progressive Movement (1900-1950-talet), Civil Rights Struggle (1950-1970-talet) och att binda skolan till ekonomin (1980-talet).
I alla tre rörelserna var det dominerande, men ofta outtalade, antagandet att mänskligt beteende kan bli perfekt. Tron på att individer och institutioner kan förbättra och korrigera fel har varit i centrum för amerikansk reform i århundraden … ”

Del 3
https://larrycuban.wordpress.com/2020/07/18/introduction-to-my-next-book-part-3/

”Och så har det senaste århundradet av reformer i Amerika varit historien om dessa tre politiska och sociala rörelser som började med upphetsat politikerprat, sedan övergick till nedskalade politiska åtgärder och slutligen en oberäknelig implementering som spillts över offentliga skolor. Utöver de reformatorer som uppnår några av sina avsedda mål i varje era finns också, ofta obemärkt, några av de oavsiktliga – till och med perversa – effekterna av hyperboliskt reformprat, snävt antagen politik och ojämnt genomförande … ”

Del 4

https://larrycuban.wordpress.com/2020/07/20/introduction-to-my-next-book-part-4/

”Forskningslitteraturen om barns akademiska resultat har gång på gång visat att överallt, för över hälften till två tredjedelar av minoritets- och vita studenters testresultat — lägre, medel- och överklass – kan tillskrivas familjens socioekonomiska bakgrund.
Ändå ignorerar eller ifrågasätter många lärare sådana forsknings resultat, både i offentliga traditionella skolor och storstadskolor i fattiga stadsdelar. Dessa lärare ser sådan forskning som ett incitament för att bevisa att forskare har fel … ”