https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2017/06/27/truth-or-truthiness/

Inledning:

”Är en studie verkligen trovärdig eller verkar den bara vara det?  Detta är en undersökning av ”truth” kontra det vackra ord som Stephen Colbert – amerikansk komiker – lanserat: ”truthiness” (rolig kort video om att återställa ”truthiness” här), vilket betyder ungefär: något som låter rimligt och att folk därför föredrar att tro på det och hålla fast vid det utan hänsyn till fakta, logik eller motstridiga bevis. ”Truthiness”bör inte förväxlas med trovärdighet eftersom det senare innebär att du faktiskt kan lita på att något är ärligt eller sanningsenligt (dvs. du kan tro på det) … ”

Läs också uppföljningsbloggen där Paul Kirschner och Mirjam Neelen använder just Stephen Gorards såll med kriterier för att värdera trovärdighet … :

https://3starlearningexperiences.wordpress.com/2020/07/07/truth-or-truthiness-analysing-a-vr-study-using-gorards-sieve/

4098BF90-E090-4F19-8FC3-3FDDC480DB9B