https://gregashman.wordpress.com/2020/07/03/formative-assessment/

Inledning:

”Som förberedelse för inspelningen av min senaste podcast med Dylan Wiliam tog jag mig lite tid att reflektera över formativ bedömning, frågan som Wiliam kanske är mest förknippad med. Jag insåg att det har skett två stora stegvisa förändringar i min undervisningspraktik. Det första var när jag började förstå formativ bedömning, och den andra var när jag upptäckte teorin om kognitiv belastning och fann ett bättre sätt att strukturera min undervisning. Det förstnämnda inträffade till stor del innan jag började blogga och så jag har inte skrivit så mycket om det … ”