https://thinkingreadingwritings.wordpress.com/2020/06/28/speed-wobbles/

Inledning:

”Lärare i alla ämnen har träffat eleven som kämpar för att arbeta sig igenom en text. Dessa elever har svårt att genomföra uppgifter i klassrummet, eftersom de ofta har problem med att hämta information från textmaterial. Det är svårt att hjälpa sådana elever med att läsa samtidigt som man försöker undervisa om ämnesinnehåll för en hel klass. Som David Didau påpekade i sitt senaste webinarium ”Fem saker som varje lärare behöver veta om läsning” tidigare den här månaden, begränsar brist på läsflyt förståelsen på grund av den extra belastning det ger arbetsminnet … ”