https://www.learningandthebrain.com/blog/how-to-study-less-and-learn-more-explaining-learning-strategies-to-our-students/

Inledning:

”Eftersom kognitionsvetenskap ger oss så bra vägledning om lärande, så vill vi dela informationen med våra elever.
”Läs på SÅ HÄR !” ryter vi. ”Forskningen säger det!”

Men tyvärr, alltför ofta följer inte eleverna våra råd.

En betydande del av problemet: Den forskning som stöder våra råd är – hmmm – verkligen komplicerad och abstrakt. Vi kanske tycker att den är övertygande, men elevernas ögon blir lätt glasartade när vi försöker förklara.

Eftersom jag ofta pratar med elever om hjärnforskning är jag alltid ute efter forskning som …
… är metodiskt sund,
… stöder användbara studieråd, och
… är lätt att förklara.

Jag har hittat en sådan studie och jag tror att vi ganska enkelt kan förklara den för våra elever … “