https://historyofeducation.net/2020/06/25/21st-century-skills-so-last-century/

Inledning:

’Fantasi, kreativitet, flexibilitet, samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande, självmotivation, initiativ, förmågan att lösa problem – det här är det 21-århundradets färdigheter som behövs för att ta sig fram i denna snabbt föränderliga värld, och våra skolor och universitet lär inte ut dem!’

Listan över färdigheter kan variera, men under de två decennierna som jag har arbetat med utbildning har jag läst otaliga artiklar och gått igenom hundratals konferenssamtal som har gjort variationer på detta påstående, alltid stött av citat från branschledare som klagar över att unga människor är sorgligt illa förberedda för att ta sig in i arbetslivet.

Men vad är så specifikt ”2000-tal” med dessa färdigheter? Och är det verkligen brist på dem?