https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/06/What-it-will-take-to-improve-evidence-informed-decision-making-in-schools.pdf

”Nyckelpunkter
Utbildningsverksamheten kämpar med att få in metoder som stöds av evidens och program som fungerar i skolor och klassrum.
Tre faktorer bidrar till denna verklighet:

(1) en begränsad förståelse av evidensstödd praxis på utövares nivå, (2) det centraliserade urvalet av (ibland bevissvaga) förbättringsstrategier och (3) gapet som delar forskaren-utövaren.

Att lägga ut broar mellan utbildningens forsknings- och praxisektorer, förbättra planeringen av skolutveckling med granskning av olika evidensprocesser och att införa ”ingenjörer i lärande” är bara några praktiska, genomförbara sätt att förbättra ett evidensinformerat beslutsfattande i skolan”.